Dark Horse Printing and Design
Pradžia Užsakymai Rekomendacijos Kontaktai Registracija www.infoknyga.lt


Vyksta interneto svetainės redagavimas

Straipsniai internetinës versijos leidinyje


     
 
 
   
 
   
   
Internetinė "Infoknygos" leidinio versija
   
   

Siekiant visuomenę supažindinti su naujausiais verslo, mokslo, technikos pasiekimais, internetinėje „Infoknygos" ledinio versijoje su rubrika"Lietuvos asociacijos ir kitos įmonės“ bus skelbiamos atatinkamos publikacijos. Šie straipsniai, autoriams sutinkant, vėliau gali būti spausdinami atitinkamuose verslo, mokslo, technikos leidiniuose.

 

Norintieji publikuoti savo straipsnius internete gali siųsti juos elektroniniu adresu: info@infoknyga.lt

 

Straipsniai turi atitikti „Infoknygos“ nurodytus kriterijus. 

   
   
     

   

 

 
 
       
 
     

Pradžia | Užsakymai | Rekomendacijos | Kontaktai | Registracija | www.infoknyga.lt
Knygos - Leidiniai | Bukletai | Brošiūros | Vizitinės kortelės | Reklaminiai skelbimai | Pasveikinimai | Plakatai | Lipdukai ir etiketės | Kalendoriai | Vokai | Blankai | Pašto atvirukai | Prazentaciniai aplankai | Knygos - Leidiniai | Straipsniai

bilby Publishing Logo   Leidykla "Infoknyga", rengia spaudai įvairius leidinius: knygas, katalogus, žurnalus, brošiūras, lankstinukus, plakatus, skrajutes, kvietimus, atvirukus,
mokslinius darbus, konferencijų, seminarų ir kursų medžiagą, reklaminius skydus, prekių ir paslaugų ženklus, antspaudus, blankus, vizitines korteles,
vokus, kalendorius, bloknotus, aplankus, lipdukus, etiketes ir kt.