Pradžia Užsakymai Rekomendacijos Kontaktai Registracija www.infoknyga.lt
Knygų maketavimas ir leidyba
Reklaminiai skelbimai
Vokai ir blankai...
Pašto atvirukai
Lipdukai ir etiketės
Brošiūros
Bukletai
Kalendoriai
Pasveikinimai
Prezentaciniai aplankai
Vizitinės kortelės
Plakatai
Kainotaštis
 

Vyksta interneto svetainės redagavimas

  Informacijos ir reklamos patalpinimas

www.infoknyga.lt tinklalapyje galima patalpinti:
įmonės informacijos puslapį
kaičiąją nuorodą ("banner")
dinaminės reklamos bloką

  Informacijos puslapis

Informacijos puslapiuose ("infopuslapiuose©"), galima išsamiai aprašyti savo įmonės prekes ar teikiamas paslaugas bei pateikti kitą naudingą informaciją. Kiekvienas informaciniame puslapyje paminėtas žodis yra ieškomas, o tai reiškia, kad įmonės informacija bus pateikiama ieškant net labai specifinės informacijos.

Informaciniuose puslapiuose pateikiama informacija:
dinaminis 3 kadrų grafinis elementas
veiklos apibūdinimas
kita su įmone susijusi informacija
el. užklausų sistemos informacija
kiti paieškos žodžiai
darbo valandos
kontaktinė informacija (adresai, telefonai)
nuoroda į el. pašto adresą
nuoroda į interneto adresą
nuoroda į žemėlapį (jeigu koordinatė žinoma)
katalogo veiklos sritys (rubrikos).

  Kaičiosios nuorodos

www.infoknyga.lt tinklalapyje siūlomų kaičiųjų nuorodų pozicijos:
kaičioji nuoroda antraštiniame puslapyje
kaičioji nuoroda veiklos srities puslapiuose
maža kaičioji nuoroda visuose puslapiuose

Kaičioji nuoroda antraštiniame puslapyje
Reklama rodoma antraštiniame, paieškos rezultatų puslapiuose, įmonių informaciniuose puslapiuose, kuomet jie rodomi iš paieškos rezultatų sąrašo bei visuose kituose puslapiuose. Pozicija parduodama kalendoriniams metams, daugiausiai 6 įmonėms. Skirtingų įmonių reklama rodoma pakaitomis, atsitiktine tvarka (garantuojamas vienodas parodymų skaičius).

Kaičioji nuoroda veiklos srities puslapiuose
Reklama rodoma įmonių katalogo pasirinktos veiklos srities rezultatų puslapiuose bei įmonių informaciniuose puslapiuose, kuomet jie rodomi iš veiklos srities rezultatų sąrašo. Pozicija parduodama kalendoriniams metams, daugiausiai 3 įmonėms. Skirtingų įmonių reklama rodoma pakaitomis, atsitiktine tvarka (garantuojamas vienodas parodymų skaičius).

Maža kaičioji nuoroda visuose puslapiuose
Reklama rodoma visuose puslapiuose. Parduodamos 6 pozicijos kalendoriniams metams. Įmonių reklamos išdėstymas kasdien keičiamas atsitiktine tvarka.

  Dinaminės reklamos blokai

Puslapio apačioje galime patalpinti dinaminės reklamos bloką, pavyzdžiui, "Naujos prekės" arba "Prekių užsakymas".

 
APIE UŽSAKYMO FORMĄ ŽINIATINKLIO VARTOTOJAMS

Paieškos puslapiai su interneto žiniatinklio   www.infoknyga.lt   papildomomis informacijos paslaugomis, prieinami "Infoknyga" žiniatinklio vartotojams, pateikusiems užsakymo formą. 

Prisijungimo prie interneto žiniatinklio tvarka

Vartotojams, pageidaujantiems naudotis papildomomis interneto žiniatinklio www.infoknyga.lt informacijos paslaugomis,  suteikiamas vatotojo vardas ir slaptažodis.
Tam, kad vartotojui būtų galima perduoti vartotojo vardą ir slaptažodį, reikia užpildyti pateiktą užsakymo formą ir atsiųsti ją " Infoknygai" faksu (5) 2128432  arba elektroniniu paštu
info@infoknyga.lt .
Dėl papildomos informacijos paslaugų teikimo iškilusių klausimų prašome kreiptis į " Infoknygą" telefonu (5) 2128432 arba elektroniniu paštu info@infoknyga.lt .

Patvirtinta    2005 01 2 4
Įsakymas Nr. I-246 - 157

Internetinės verrsijos keidinio "Infoknyga" papildomos
informacijos teikimo vartotojams internetu tvarka

I. Bendros nuostatos
1.  Internetinės versijos leidinio "Infoknyga" papildomos informacijos teikimo vartotojams internetu tvarka nustato " Infoknygoje " turimos papildomos informacijos susijusios su verslo aplinka (toliau – papildoma informacija) pateikimo interneto žiniatinklyje ir elektroninio ryšio priemonėmis vartotojams būdus, bei apibrėžia "Infoknygos" bei vartotojų įsipareigojimus papildomos informacijos naudojimosi metu.
2.  Ši tvarka yra privaloma visiems vartotojams, kuriems yra suteikta teisė naudotis papildoma informacija.

II. Papildomod informacijos teikimas
3.
 Vartotojams, suteikiama teisė naudotis "Infoknygos" papildoma informacija, bei kitomis " Infoknygos" teikiamomis informavimo paslaugomis.
4.   " Infoknyga " suteikia vartotojui vartotojo vardą ir slaptažodį, kurių pagalba vartotojas prisijungdamas prie atatinkamos paieškos sistemos atidaro prieiga prie papildomos informacijos " Infoknygos " interneto žiniatinklyje
www.infoknyga.lt.
5.  Vartotojams neleidžiama perduoti savo vartotojo vardą ir slaptažodį tretiesiems asmenims, kurie galėtų nesankcionuotai naudotis papildoma informacija. Vartotojui, perdavusiam suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį bei leidusiam tretiesiems asmenims naudotis papildoma informacija, gali būti apribotas papildomos informacijos teikimas.

III. Kitos sąlygos
6.   
" Infoknyga " neatsako už trukdymus pasinaudoti informacija, kurie atsiranda dėl trečiųjų asmenų kaltės (elektros tiekimo nutraukimas, ryšio kabelio gedimas, interneto ryšio sutrikimas  ir pan.).
7.    " Infoknyga " neprisiima atsakomybės už informaciją, perduotą iš kitų užsienio ir Lietuvos šaltinių.

Užsakymo forma: Užsakymas dėl papildomos informacijos paslaugų teikimo
 

Į viršų

Į viršų  
Pradžia | Užsakymai | Rekomendacijos | Kontaktai | Registracija | www.infoknyga.lt
Knygos - Leidiniai | Bukletai | Brošiūros | Vizitinės kortelės | Reklaminiai skelbimai | Pasveikinimai | Plakatai | Lipdukai ir etiketės | Kalendoriai | Vokai | Blankai | Pašto atvirukai | Prazentaciniai aplankai | Knygos - Leidiniai | Straipsniai


bilby Publishing Logo   Leidykla "Infoknyga", rengia spaudai įvairius leidinius: knygas, katalogus, žurnalus, brošiūras, lankstinukus, plakatus, skrajutes, kvietimus, atvirukus,
mokslinius darbus, konferencijų, seminarų ir kursų medžiagą, reklaminius skydus, prekių ir paslaugų ženklus, antspaudus, blankus, vizitines korteles,
vokus, kalendorius, bloknotus, aplankus, lipdukus, etiketes ir kt.